Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtalsgrupper vid sorg

Att förlora en nära anhörig gör ofta att livet vänds totalt upp och ned.

Många har ett bra stöd från familj och vänner, men det kan ändå vara till god hjälp att få möta andra i liknande situation och få dela de känslor och erfarenheter som förlusten fört med sig. Kontakta gärna oss om du undrar något, så ska vi försöka hjälpa dig att hitta en grupp som passar i Sundbyberg eller i någon annan församling.

Grupper för vuxna

Församlingen anordnar regelbundet samtalsgrupper för de församlingsbor som mist en nära anhörig. Vi träffas varannan torsdag kl 9.30-11.30 i Sundbybergs kyrka, 10 gånger totalt. Vi fikar tillsammans innan vi börjar samtala om dagens tema.

kontakt sorgegrupp för vuxna

Maud Bergqvist, diakon
08-635 33 77 | maud.bergqvist@svenskakyrkan.se

Grupper för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som har förlorat en nära anhörig, till exempel en förälder eller ett syskon, kan få ett viktigt och bra stöd av att delta i en stödgrupp. Under trygg vägledning av utbildade gruppledare får man utforska hur livet och känslorna påverkats av dödsfallet. Ledsna känslor får finnas tillsammans med lekfullhet och hopp. Och inte minst är det värdefullt att få träffa andra barn och ungdomar som har upplevt något liknande.

Det är inte alltid vi har kontakt med tillräckligt många för att få ihop en egen grupp, men vi hjälper i sådana fall gärna till med att hitta en grupp i någon annan församling.

kontakt sorgegrupp för barn och unga

Maud Bergqvist, diakon
08-635 33 77 | maud.bergqvist@svenskakyrkan.se

Alexandra Wingqvist, diakon
08-635 33 62 | alexandra.wingqvist@svenskakyrkan.se