Bildtolkning: Illustration av en kvinna klädd i grönt
Foto: Illustration av Moa Wallman

Samtalsgrupp om sorg

Sorg kan se så olika ut men nästan alltid hjälper det att dela den med andra. I en samtalsgrupp kring sorg möter du andra i liknande situation. Genom att sätta ord på känslorna kan du få kraft att gå vidare.

När en nära anhörig går bort förändras allt. Behöver du dela dina tankar och känslor med någon men vet inte vart du ska vända dig? Kanske kan en samtalsgrupp om sorg vara ett alternativ för dig.

Hur vi reagerar i sorgen efter en närstående är väldigt olika. Några vill prata och prata, jättemycket, andra inte alls. Vår erfarenhet är ändå att det nästan alltid hjälper att dela sin sorg med andra och det behöver inte vara familjen eller de närmsta vännerna vi pratar med.

Ofta kan det vara en god hjälp att få möta andra i liknande situation och få dela de känslor och erfarenheter som förlusten fört med sig. Sundbybergs församling anordnar regelbundet samtalsgrupper för de som mist en nära anhörig.

Grupper för vuxna

Vi träffas 6 gånger. Deltagandet är kostnadsfritt. Fika på kaffe, te och smörgås serveras i samband med träffarna. Anmälan till grupperna är öppen så länge de presenteras här nedan, i övriga fall är du alltid välkommen att ta direkt kontakt med oss för att meddela ditt intresse att delta i en grupp någon gång framöver. 

Grupper för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som har förlorat en nära anhörig kan få ett värdefullt stöd av att delta i en samtalsgrupp. Under trygg vägledning av utbildade gruppledare får man utforska hur livet och känslorna påverkats av dödsfallet. Alla känslor får finnas med. Ofta är det värdefullt att träffa andra som har upplevt något liknande.

När det inte finns en sorgegrupp för barn och ungdomar i Sundbybergs församling kan vi istället hjälpa till att hitta en grupp i närliggande församling.

 

aktuella samtalsgrupper om sorg

Det finns två grupper du kan anmäla dig till under våren 2022,
en grupp träffas på förmiddagen och en grupp träffas på kvällstid. 

  1. Förmiddagsgruppen träffas kl. 9.30 – 11.30 i kyrkans lokaler på Rosengatan 15 i Sundbyberg.
  2. Kvällsgruppen träffas kl. 17.30 – 19.30 i församlingshemmet på Prästgårdsgatan 11 i Sundbyberg.

Du behöver inte vara troende för att delta. 

Samtalsgrupper om sorg, för vuxna.

Vi träffas varannan torsdag med start 7 april.

  • Torsdag 7/4
  • Torsdag 21/4
  • Torsdag 5/5
  • Torsdag 19/5
  • Torsdag 2/6
  • Ett tillfälle efter sommaren.

Vi tar sommaruppehåll och har sedan en återträff i augusti

Deltagandet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe, te och smörgås.

Anmäl dig senast fredag 25 mars via formuläret nedan eller genom att kontakta Åsa direkt.

kontakt sorgegrupper

Åsa Wallner
08-635 33 63 | asa.wallner@svenskakyrkan.se