Pilgrimsvandra

Vi anordnar regelbundet pilgrimsvandringar i Sundbyberg. Att pilgrimsvandra kan vara ett sätt att bejaka sin andlighet och fördjupa sin tro. Här publicerar vi aktuella vandringar.

Information om pilgrimsvandring från Svenska kyrkan på nationell nivå

Ett led människor går på en stig bland lövträd.

Pilgrimsvandring

I Sverige finns över 40 pilgrimsleder. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.