Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Bibelsamtal om liv och tro enligt ”Lectio Divina”

En månghundraårig metod att läsa Bibeln och att lyssna till Guds tilltal.

Lectio Divina på Zoom

Under tre söndagskvällar i höst, 5 september, 19 september och 3 oktober kl. 18 – 19 möts vi på Zoom.

Vi lyssnar till en bibeltext, delar tystnad tillsammans och berättar vad texten betyder för oss här och nu.

Kvällarna är fristående och inga förkunskaper krävs.

Anmälan senast torsdagen innan på mail till christina.lundstrom@svenskakyrkan.se 

 

OBS! Dessa kvällar är en del av forskningsstudien ”Kyrka i digitala rum” som bedrivs av Stockholms stift och Enskilda högskolan. Deltagare har möjlighet att bidra till forskningen genom att svara på en enkät om sin upplevelse av att medverka i en digital samtalsgrupp. Enkäten är frivillig och är inget måste för att vara med i samtalet.