Bibelsamtal om liv och tro enligt ”Lectio Divina”

En månghundraårig metod att läsa Bibeln och att lyssna till Guds tilltal.

Onsdagskvällarna 12, 19 och 26 maj kl. 19 – 20 på Zoom.

Välkommen till samtal om liv och tro utifrån en månghundraårig metod att läsa Bibeln och att lyssna till Guds tilltal. Bibeln blir här till en möjlig hjälp att tolka den egna livssituationen.

Varje träff kommer att ha en kortare bibeltext som fokus och den får vi lyssna till flera gånger. Vi kommer att dela en stunds tystnad efter varje gång texten har lästs och till varje läsning hör en fråga. Det kommer också att finnas möjlighet att dela med sig av vad texten säger dig och ditt liv.

Inga förkunskaper om Bibeln krävs men man behöver ha tillgång till en dator eller telefon med internetuppkoppling och kamera och mikrofon. Samtalet rymmer 3-12 deltagare.

Anmälan till Christina på christina.hansson@svenskakyrkan.se eller på tel 08-635 33 79.