Församlingsinstruktion och verksamhetsplan

Människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Församlingsinstruktionen 2019-2022