Allegrokören

Seniorkören Allegrokören sjunger allt från visor till kyrkomusik.

Allegrokören startades för ca sju år sedan och är en seniorkör som övar på torsdagar kl 14:30-16:15. För närvarande består kören av 16 damer i åldrarna 63-87 år.
Repertoaren består av visor, populärmusik och kyrkomusik. En gång om året åker kören på ett repetitionsinternat någonstans i Sverige. Inga särskilda krav ställs på den som vill börja i kören, dock kan det vara bra att ha tidigare sångvana.

körledare

Kören startar upp för terminen 22 september 2022

Körledare Eva Björklund når du på
eva.bjorklund2@svenskakyrkan.se | 08-635 33 50 till växeln