Präst i församlingen som konstnären Filip Månsson (1864–1933)
Foto: Annika Andersson

Mötesplats skola-kyrka

Svenska kyrkan vill vara en resurs och en kunskapsbank för skolan och förskolan i Sundbyberg. Vi erbjuder ett lustfyllt sätt att lära sig något nytt samt tid för stillhet och eftertanke. Från förskolan och genom hela grundskolan.

Präster, diakoner, pedagoger och musiker i församlingen finns tillgängliga för religionsundervisning, hembygdskunskap och samtal kring livsfrågor och värderingar. Vi kan också vara med i skolans nätverksarbete och finnas till hands vid krissituationer.

Hos oss är människor från alla trosinriktningar välkomna. Skolans undervisning är icke-konfessionell och mötesplatsen mellan skola och kyrka ska också vara det.

Bra att veta
En del aktiviteter bjuder vi in till under särskilda perioder, som påsk och jul. Andra aktiviteter finns som erbjudanden där skolorna har möjlighet att boka in efter behov och önskemål.

När det finns någon elev med särskilda behov, och vi blir meddelade om det på förhand, ser vi till att även ordna arrangemanget för det barnet på bästa sätt.

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria, ibland är det dock ”först till kvarn” som gäller.

De flesta aktiviteter sker i våra lokaler; Sundbybergs kyrka, Duvbo kyrka och lokalen Krubban i Ursvik, men vi kan även komma ut till skolorna.

Aktiviteter för barn och elever från förskoleklass till årskurs 6

Några barn leker med dockorna i julkrubban.

4-5 åringar i förskolan och förskoleklasser möter kyrkan

Genom krubbvisningar och gestaltningar med dockor får barn i förskola och förskoleklass ta del av julens och påskens kristna berättelser.

Elever i årskurs 1-3 möter kyrkan

Genom drama, berättande och interaktion får eleverna ta del av bibelns berättelser, lära sig mer om den första påsken och följa kyrkråttan genom kyrkans alla skrymslen och vrår.

Närbild på en gravdekoration: en ängel kramar om en sten.

Elever i årskurs 4-6 möter kyrkan

Genom samtal och gruppövningar, dramatiseringar, vandringar och studiebesök får eleverna lära sig mer om historia, traditioner och ritualer samt tillfälle att reflektera över dessa och djupare tankar kring tro, liv och död.