Mötesplats skola-kyrka

Svenska kyrkan i Sundbyberg vill vara en resurs och en kunskapsbank för elever och personal i förskola och skola här i Sundbyberg. Vi erbjuder aktiviteter som riktar sig till alla årskurser där barnen och ungdomarna på ett roligt och lustfyllt sätt får lära sig något nytt eller får tid för stillhet och eftertanke.

Präster, diakoner, pedagoger och musiker i församlingen finns till för er i religionsundervisning, hembygdskunskap och samtal kring livsfrågor och värderingar. Vi kan också vara med i skolans nätverksarbete och finnas till hands vid krissituationer.

Hos oss är människor från alla trosinriktningar välkomna. Skolans undervisning är icke-konfessionell och mötesplatsen mellan skola och kyrka ska också vara det.

Bra att veta
En del aktiviteter erbjuder vi på tider och datum som vi särskilt bjuder in till. Andra aktiviteter finns som erbjudanden som skolorna själva har möjlighet att boka efter behov och önskemål. Om det finns någon elev med särskilda behov, vänligen meddela oss det innan så att vi kan ordna allt på bästa sätt.

Alla våra aktiviteter är kostnadsfria, ibland är det dock ”först till kvarn” som gäller.

De flesta aktiviteter sker i våra lokaler; Sundbybergs kyrka, Duvbo kyrka och lokalen Krubban i Ursvik, men vi kan även komma ut till skolorna.


Kontaktperson från förskola till årskurs 6:
Birgitta Nicklasson, församlingspedagog
08-635 33 88 | e-post

Kontaktperson från årskurs 7 och uppåt:
Elisabeth Hjertman Pååg, församlingspedagog
08-635 34 37 e-post