Vår verksamhet

Vi har i uppdraget att ansvara för drift och skötsel av Sundbybergs begravningsplats samt för verksamhet inom Lötsjö kapell. Svenska kyrkan i Sundbyberg är huvudman för begravningsverksamheten.

Det är begravningslagen som reglerar denna verksamhet för alla medborgare. Ett särskilt begravningsombud, utsett av länsstyrelsen, bevakar rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Vårt mål är att tillhandahålla en genomgående god kvalitet, en mångfald av begravningsskick och de uppgifter som omfattas av begravningsavgiften.

Begravningsavgiften

Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Från och med detta datum betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften administreras av Riksskatteverket.

För denna avgift har alla rätt till följande tjänster, oavsett var i landet begravningen äger rum:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats för en tid av 25 år
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav
    Kremering
  • Transport av kistan från bisättningslokal till lokal för begravningsceremoni, vidare till krematorium och begravningsplats
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet, bisättningslokal
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar