Vårt hållbarhetsarbete

Gud gav jorden som gåva till oss människor att glädjas över. Vi fick i uppdrag att vårda och värna jorden, inte förbruka och förgifta. Arbetet för en hållbar framtid i Sundbybergs församling är pågående, uthålligt och i ständig förbättring.

Aktiviteter och nyheter

Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.

Vem kan mest om miljö i familjen?

Välkommen att gå en promenad i närområdet av Sundbybergs kyrka och lösa ett quiz om miljö och hållbarhet. Alla kan delta. De som deltar får en fröpåse.

Sandbädd av rörsand för hållbarhet

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi sommaren 2022 anlagt en bädd av rörsand vid begravningsplatsen. Sandbädden ger härdigare växter samt kräver minimal bevattning och skötsel i form av ogräsrensning. Dessutom gynnar det den biologiska mångfalden. 

Lördagsfrid - Kristen retreat

Retreatdag i Sundbybergs kyrka som bjuder på tyst gemenskap med tid för vila och återhämtning.

Vardagsfrid - Kristen retreat

Retreatkvällar i lokalen ”Krubban” i Ursvik.

Tidigare aktiviteter

Ett hus till igelkotten

På "Sinnesrogången" från klockstapeln till askgravplatsen hittar du bland annat små igelkottshus.

Läs artikeln om oss i Kyrkans Tidning

Läs om hur vi skapar en hållbar och levande miljö för växter och djur och samtidigt vara en vilsam plats för besökarna.

Tacksägelsedagen

Söndag 10 oktober firar vi Tacksägelsedagen med temat ”skapelsetid i gudstjänsten”.

Gå en Tipspromenad om miljö- och hållbarhet!

För varje person som deltar skänker församlingen 10kr till ACT Svenska kyrkans arbete för klimaträttvisa.

Skapelsegudstjänst med efterföljande auktion på tacksägelsedagen i Sundbybergs kyrka 10 oktober

Tack alla ni som på olika vis var med och bidrog till vår insamling till ACT – svenska kyrkans internationella arbete för klimaträttvisa och människor runt om i världen. Genom vår auktion samlade vi in 5135 kronor!

Existentiell hållbarhet

Inom hållbar utveckling framhålls tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som kyrka och som kristna adderar vi en fjärde dimension - andlig och existentiell hållbarhet. Tro och liv hör ihop och därför hör ett hållbart yttre liv samman med ett hållbart inre liv. Bön och handling behöver bli ett. Det kristna hoppet ger kraft åt arbetet för hållbar utveckling i världen.

Svenska kyrkan i Sundbyberg vill arbeta för en hållbar utveckling som innebär att dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Miljödiplomering

Svenska kyrkan har arbetat fram ett ledningssystem som hjälper församlingar att arbeta målmedvetet och strategiskt för att minska sitt ekologiska fotavtryck i församlingens verksamheter. Ledningssystemet är del i arbetet för en klimatneutral kyrka år 2030.

Arbetet för miljödiplomering i Sundbybergs församling ställer krav på ett miljöarbete som är pågående, uthålligt och i ständig förbättring.

Sundbyberg församlings hållbarhetsarbete