Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Elever i årskurs 1-3 möter kyrkan

Genom drama, berättande och interaktion får eleverna ta del av bibelns berättelser, lära sig mer om den första påsken och följa kyrkråttan genom kyrkans alla skrymslen och vrår.

Aktiviteter för elever i årskurs 1-3.

MITT SUNDBYBERG

Lär dig mer om Sundbybergs kyrkas historia och dess roll i samhället och skolan när kyrkan invigdes 1911. Vi reser tillbaka i tiden och möter både verkliga och fiktiva personer som spelat stor roll i Sundbybergs historia.

 • Plats: Sundbybergs kyrka
 • Period: oktober månad
 • Tidsåtgång: ca 45 minuter

Kyrkråttan

Kyrkråttan och en av församlingens präster tar emot och visar kyrkans alla skrymslen och vrår. Vi får följa med upp till orgelläktaren, till ljusbäraren, predikstolen och koret. Vi tittar även in i kyrkans hemligaste rum och tittar på skatter som används i kyrkan vid olika tillfällen.

 • Plats: Sundbybergs kyrka, Duvbo kyrka
 • Period: under januari och februari.
 • Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Påskvandring

Ta del av en dramatisering av den första kristna påskens händelser från intåget i Jerusalem till den tomma graven. Frågan är; kommer vi att få träffa Jesus?

 • Plats: Duvbo kyrka
 • Period: Veckan efter påsklovet
 • Tidsåtgång: ca 45 minuter.

Bibelberättelser

Kliv in i Bibeln och möt människor och händelser i Bibelns många olika böcker. Med hjälp av bilder, ljudeffekter, drama och berättande får barnen vara med och interagera i berättelserna som har följt människor i tusentals år.

 • Plats: Duvbo kyrka.
 • Period: Maj månad
 • Tidsåtgång: ca 45 min

Aktuella aktiviteter öppna för anmälan

Här anmäler du er klass tlll "Mitt Sundbyberg" (åk 1-3)

Aktiviteter för övriga åldersklasser

Några barn leker med dockorna i julkrubban.

4-5 åringar i förskolan och förskoleklasser möter kyrkan

Genom krubbvisningar och gestaltningar med dockor får barn i förskola och förskoleklass ta del av julens och påskens kristna berättelser.

Närbild på en gravdekoration: en ängel kramar om en sten.

Elever i årskurs 4-6 möter kyrkan

Genom samtal och gruppövningar, dramatiseringar, vandringar och studiebesök får eleverna lära sig mer om historia, traditioner och ritualer samt tillfälle att reflektera över dessa och djupare tankar kring tro, liv och död.