En person räcker fram ett papper till en präst.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Fadder till ett dopbarn

Det är en mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående få bli fadder till den som döps. Det är ett hedersuppdrag.

Vem kan bli fadder

Den som blir fadder ska själv vara döpt före dopgudstjänsten av barnet.

Det finns inget formellt krav på att faddern ska tillhöra Svenska kyrkan men en fadder ska vilja delta i barnets kristna fostran. Kyrkoherden i församlingen avgör vem som kan antecknas som formell fadder i kyrkböckerna. Det sker i allmänhet i samband med dopet.

Det går bra att lägga till ytterligare någon fadder senare i barnets liv. Kontakta din församling om det blir aktuellt. Att stryka en fadder är inte nödvändigt. Det går bra att ha en, två eller flera faddrar till sitt barn.

Fadderns uppgift

Att vara fadder är att finnas till i den döptes nätverk och att finnas till för den döpte också i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det. Faddern tar på sig uppgiften att på olika sätt stödja och hjälpa sitt fadderbarn.

Uppdraget handlar också om att hjälpa barnet att utforska den kristna tron. Kanske uppvakta på årsdagen av dopet, be för det och på andra sätt finnas till hands.

Inget ekonomiskt åtagande

Uppdraget att vara fadder delar du med många andra, från olika länder och tider.

Traditionen infördes på 300-talet när de kristna förföljdes för sin tro och man var tvungen att se till att någon hade ansvar för barnen om föräldrarna blev dödade. Redan på 200-talet nämns faddrar i samband med dopet. 

Att vara fadder innebär inte att du tar på dig ekonomiskt ansvar för barnet eller något juridiskt uppdrag. Så har det varit förr, men så är det inte idag.

Den djupaste meningen i uppdraget som fadder är dock densamma: att finnas till för barnet också när ingen annan kan göra det.

Uppgift under dopgudstjänsten

Fadderns uppgift under dopgudstjänsten är ofta att läsa en text eller be en bön. Det är också vanligt att man får tända dopljuset.

Känner man som fadder att man vill delta på något annat sätt, till exempel att spela och sjunga, kan man föreslå det för föräldrarna.

Efter gudstjänsten får man ett fadderbrev som påminner om uppgiften som fadder.