Fadder till ett dopbarn

Det är en mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående få bli fadder/gudförälder till den som döps. Det är ett hedersuppdrag.

Ofta blir man glad över att bli tillfrågad, över att få ett sådant förtroende. Det innebär mycket ansvar också. Det är inget man behöver säja ja till direkt utan man kan fundera ett tag först. Fråga barnets föräldrar varför de valde just dig och vilken roll de vill att du ska ha i barnets liv. Att vara fadder eller gudförälder som det också kallas, är ett livslångt uppdrag. Det är samtidigt ett uppdrag som du själv fyller med innehåll. Det kan handla om att vara en vuxen förebild, någon som bryr sig, som finns där om man behöver prata.

Vem kan bli fadder

Den som blir fadder ska själv vara döpt. Faddern tar på sig uppgiften att på alla sätt stödja och hjälpa sitt fadderbarn. Det finns inget formellt krav på att han/hon ska tillhöra Svenska kyrkan eller vara aktivt troende, men en fadder ska vilja delta i barnets kristna fostran. Kyrkoherden i församlingen avgör vem som kan antecknas som formell fadder i kyrkböckerna. Det sker i allmänhet i samband med dopet. Ibland vill föräldrarna senare i barnets liv lägga till någon ytterligare fadder. Kontakta din församling om det blir aktuellt. Att stryka en fadder är inte nödvändigt.  En eller två faddrar per barn är det vanliga. Men inget hindrar att man väljer fler faddrar till sitt barn.

Fadderns uppgift

Fadderns uppgift är att finnas till i den döptes nätverk. Det kan innebära att vara en viktig vuxen vid sidan av föräldrarna,  och ett stöd för dem i sin roll. Djupast rymmer fadderuppgiften uppdraget att finnas till för den döpte också i de stunder när ingen annan har möjlighet att göra det. Uppdraget handlar också om att hjälpa barnet att utforska den kristna tron. Kanske uppvakta på årsdagen av dopet, be för det och på andra sätt finnas till hands.

Inget ekonomiskt åtagande

Att vara fadder innebär inte att du tar på dig ekonomiskt ansvar för barnet. Förr skulle faddrarna ta hand om barnen om något hände föräldrarna, men så är det inte idag. Nu är det i stället lagar som styr vem som tar hand om dem om föräldrarna inte kan göra det själva. Men även om det numera inte finns några juridiska förpliktelser i uppdraget, är det ändå ett livslångt personligt åtagande.

Uppdraget att vara fadder delar du med många andra, från olika länder och tider. Redan på 200-talet nämns faddrar i samband med dopet. Traditionen infördes på 300-talet när de kristna förföljdes för sin tro och man var tvungen att se till att någon hade ansvar för barnen om föräldrarna blev dödade. Även om just den praktiska funktionen inte finns kvar idag är den djupaste meningen i uppdraget som fadder densamma: att finnas till för barnet också när ingen annan kan göra det.

Uppgift under dopgudstjänsten

Fadderns uppgift under dopgudstjänsten är ofta att läsa en text eller be en bön. Det är också vanligt att man får tända dopljuset. Känner man som fadder att man vill delta på något annat sätt, till exempel att spela och sjunga, så föreslå det för föräldrarna. Efter gudstjänsten får man ett fadderbrev som påminner om uppgiften som fadder.