Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrätt

Gravrätt upplåts på 25 år - vilket kan förnyas - till den avlidnes anhöriga eller närstående.

Innehavaren bestämmer om gravplatsen och ansvarar för att den vårdas, enligt gällande förskrifter. Gravbrevet är ett bevis på att gravrätt upplåtits. Här antecknas gravrättsinnehavare, upplåtelsetid, gravsättningar m m. I gravboken registreras bl a vem/vilka som är innehavare av gravrätten till gravplatsen

Vad innebär det att bli gravrättsinnehavare?
Det är bara den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare som får utöva gravrätten, vilket innebär:

  • bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
  • bestämma eventuell gravstens utseende inom ramen för upplåtarens bestämmelser
  • bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • överlåta eller återlämna gravplatsen

Vem får anmäla sig som gravrättsinnehavare?
Endast den/de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till gravrättsinnehavaren eller de som är gravsatta på platsen. Om det finns flera gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men de delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som ska göras.

Vad händer när gravrättsinnehavaren avlider?
En avliden kan enligt begravningslagen inte vara gravrättsinnehavare. När gravrättsinnehavaren avlider ska de efterlevande meddela begravningsverksamheten inom sex månader om vem eller vilka man utsett till ny gravrättsinnehavare.
Om du flyttar eller byter adress är det viktigt att meddela begravningsverksamheten den nya adressen och för vilken eller vilka gravplatser den ska gälla.