Sundbybergs kyrka

Här kan du läsa om och se panoramavyer inifrån kyrkan och dess församlingssal.

Historia

Sundbybergs kyrka började uppföras 1909, sedan det tidigare samma år blivit klart att Sundbyberg skulle få bilda en egen församling. Invigningen av den nybyggda kyrkan förrättades 4 juni 1911. Arkitekten Axel Sjögren vinnlade sig om att ge kyrkobyggnaden tydliga drag av svensk nationalromantik.

Orgel

Under 2007 installerades den nya, moderna orgeln i Sundbybergs kyrka. Den gamla från 1960 monterades ner och donerades till vår vänort i Lettland. Den nya orgeln är högst modern och programmeras digitalt för särskilda spelprogram. Orgelläktaren har byggts om för att forma orgelspelet till sin absoluta fördel. Orgelläktaren ser nu även ut som i sitt ursprungsformat från 1911.

Interiör
Kyrkorummet är treskeppigt. Koret, liksom kyrkan i övrigt, har dekorerats av Filip Månsson. Glasmålningen över altaret är utförd av Olle Hjortzberg. Kyrksalens målningar har utförts av Jose Samson. Dessa föreställer Skapelsens lovsång och korset.

I kyrkan finns också ett bisättningskapell "Lillkyrkan", som även används till meditationer, mindre andakter etc.

För panoramavyer inifrån kyrkan och dess församlingssal, klicka HÄR.
Läs om församlingssalen i Sundbybergs kyrka

Exteriör, belysning av kyrka och kyrkopark

Fasad- och parkbelysningen vid Sundbybergs kyrka stärker tryggheten och tillgängligheten kring kyrkan under dygnets mörka timmar. Detta samtidigt som den lyfter fram kyrkans arkitektur och kulturvärden.

Belysningen som invigdes december 2021 svarar även upp till moderna ambitioner kring lägre energiförbrukning samt minskad negativa påverkan på det nattaktiva djurlivet och upplevelsen av stjärnhimlen. 

Läs mer om belysningen av Sundbybergs kyrka hos White Arkitekter.

Tidningen Ljuskultur har en artikel om kyrkans belysning där ljusdesigner Clara Fraenkel och kyrkoherde Micke Åsman intervjuas.

Adress

Rosengatan 15
172 70 Sundbyberg