Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Luleå stift Besöksadress: Stationsgatan 40, 97232 Luleå Postadress: Box 942, 97128 LULEÅ Telefon:+46(920)264700 E-post till Luleå stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Læstadiusdagar i Kvikkjokk

Den 7-8 juli 2017 uppmärksammades 200-årsminnet av Carl Eric Læstadius död genom ett välbesökt symposium i Kvikkjokk.

Carl Eric Læstadius (f. 1775) var halvbror till Lars Levi (f. 1800) och Petrus Læstadius (f. 1802). Han verkade som komminister i Kvikkjokk under åren 1806–1817. Hans viktigaste bidrag till kyrkohistorien blev att ta hand om sina yngre halvbröder och undervisa dem så att de så småningom kunde göra mer bemärkta insatser i kyrkans tjänst.

Læstadiusdagarna inleddes med en minnesstund vid Carl Eric Læstadius grav utanför kyrkan i Kvikkjokk. Prosten Gotthard Nilsson i Jokkmokk ledde andakten och höll ett tänkvärt minnestal. Därefter föreläste ordföranden i Luleå stiftshistoriska sällskap, professor Daniel Lindmark, om Carl Eric Læstadius och andra lappmarkspräster. Han uppehöll sig särskilt vid kyrkans ansträngningar att skapa en samisktalande prästkår i lappmarksförsamlingarna.

Efter kaffeservering höll Hans Læstadius, Stockholm, ett föredrag om släkten Læstadius. Släkten härstammar från byn Lästad i Ytterlännäs socken i Ångermanland. Den som tog släktnamnet Læstadius var Johan Læstadius, som kom att verka som kyrkoherde i Arjeplog 1662–1697. Både hans son och sonson kom att bli kyrkoherde i samma pastorat, och båda bar dessutom namnet Johan Læstadius. Johan Læstadius (III) var farfar till Carl Eric Læstadius och hans halvbröder Lars Levi och Petrus Læstadius.

Vid Læstadiusdagarna var många ättlingar till Johan Læstadius närvarande, och i delar av programmet deltog även en grupp læstadianer från Finland. Som mest samlade föredragen 65 intresserade åhörare. Den första symposiedagen avslutades med gemensam middag i Årrenjarka fjällby.

Under den andra symposiedagen hade programmet en mer allmänkulturell inriktning. Då uppmärksammades bland annat Carl Eric Læstadius botaniska intresse.

Symposiet i Kvikkjokk var ett samarrangemang mellan Læstadiusmuseets vänner, Linnésamfundet Polcirkeln, Jokkmokks församling och Luleå stiftshistoriska sällskap.