S:t Mary – vi vill bidra till ett samhälle där människor behövs

Just nu pågår ett projekt i Luleå stift där tre församlingar arbetar med S:t Mary-metoden, för att skapa arbetsträning och praktik för människor som står utanför arbetsmarknaden.

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan. I Luleå stift har, med medel från ESF (Europeiska socialfonden), S:t Mary har startats i Sävar-Holmön, Piteå och Haparanda församlingar. Vi vill var med och hjälpa till att hantera ett av vår tids stora samhällsproblem: att människor slås ut ifrån eller aldrig kommer in på arbetsmarknaden.

om s:t mary projektet i Luleå stift

 

Diakonalt arbete

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan som startade i Linde bergslags församling i Västerås stift. I Luleå stift har nu, med medel från ESF (Europeiska socialfonden), S:t Mary startats i Haparanda, Piteå och Sävar- Holmöns församlingar. Fram till mars 2020, ska dessa församlingar utveckla detta arbetssätt. Målet är att arbetssättet sedan ska förvaltas och göras tillgängligt för fler församlingar och pastorat i Luleå stift.

Beprövade metoder

S:t Mary är en metod (MARY) och en verksamhet för arbetsträning och praktik för de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Metoden MARY bygger på en kristen människosyn och använder sig av beprövade metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling.

Avtal med arbetsförmedlingen

Verksamheterna kan vara olika då arbetet utgår utifrån församlingarnas grundförutsättningar. Alla tre församlingar har ett gott samarbete och avtal med den lokala arbetsförmedlingen.

MARY

M = Meningsfullhet
A = Arbetsgemenskap
R = Rehabilitering
Y = Yrkesstolthet

Tillägget "S:t" skapar och står för en brygga till kyrkan och bibelns Maria.

Projektledare

Satu Brännström

Satu Brännström

Luleå stift

Projektledare , Stiftsdiakon