Foto: Luleå stift

Arbetsliv och samhälle

Kyrka och arbetsliv är en fråga om vårt gemensamma ansvar, att tillsammans med samhällets övriga aktörer verka i arbetslivs- och samhällsfrågor.

Hur skapar vi tillsammans ett bra samhälle? Vad är ett gott liv? Frågor om sysselsättning berör många människor, företag och organisationer. Som kyrka i samhället ställs vi inför utmaningen att stödja och att vara en relevant kraft i människors liv. Vad kan kyrka och samhälle göra tillsammans för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa?

Hur kan Luleå stift vara ett stöd? Hur ser kontakter med enskilda, företag och fackföreningar ut? Frågorna är många och utmanande. Hur kan vi som kyrka vara en positiv kraft i den situation som enskilda och samhälle nu står inför.

Församlingar, stift, kommuner, landsting, frivilligorganisationer behöver hjälpas åt. Luleå stift vill skapa ett forum för samtal kring dessa frågor.

En kopp kaffe står på ett bord. I bakgrunden ses människor som samtalar.

Skapa plats – en diakonal kraftsamling för att stötta människor i arbetslöshet

Hur skapar vi ett bättre samhälle, med trygghet och hälsa för alla, där var och en har en plats i samhällsgemenskapen och varje människas förmåga tas till vara? Det är den långsiktiga visionen bakom projektet Skapa plats i Svenska kyrkan.  

S:t Mary – vi vill bidra till ett samhälle där människor behövs

Projektet MARY - sammanhang och egenmakt, har genomförts i Luleå stift. Ett av målen var att skapa arbetsträning och praktik för människor som står utanför arbetsmarknaden.

Två män sitter vid ett bord och samtalar.

Diakoni och socialt arbete

Svenska kyrkan möter ofta människor i utsatta livssituationer. Delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet ska prägla dessa möten.

Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.

Flykting- och integrationsarbete

Församlingarna i Luleå stift, liksom andra kyrkor runt om i världen, engagerar sig i flykting- och invandringsfrågor.