Foto: Luleå stift

Arbetsliv och samhälle

Kyrka och arbetsliv är en fråga om vårt gemensamma ansvar, att tillsammans med samhällets övriga aktörer verka i arbetslivs- och samhällsfrågor.

Hur skapar vi tillsammans ett bra samhälle? Vad är ett gott liv? Frågor om sysselsättning berör många människor, företag och organisationer. Som kyrka i samhället ställs vi inför utmaningen att stödja och att vara en relevant kraft i människors liv. Vad kan kyrka och samhälle göra tillsammans för dem som är eller riskerar att bli arbetslösa?

Hur kan Luleå stift vara ett stöd? Hur ser kontakter med enskilda, företag och fackföreningar ut? Frågorna är många och utmanande. Hur kan vi som kyrka vara en positiv kraft i den situation som enskilda och samhälle nu står inför.

Församlingar, stift, kommuner, landsting, frivilligorganisationer behöver hjälpas åt. Luleå stift vill skapa ett forum för samtal kring dessa frågor.