Foto: Kinds pastorat

Svenska kyrkan i Kind

består av sju församlingar; Kindaholm, Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Sexdrega, Länghem, Tranemo och Dalstorp. Varmt välkommen.

Kyrkofullmäktige i Kinds pastorat sammanträder onsdagen den 4 november kl 18.30 i Svenljunga församlingshem

Andakt från Holsljunga kyrka - Nittonde söndagen efter trefaldighet

Aktuellt från Svenska kyrkan i Kind