I Prästgårdens trädgård

Mötesplats Prästgården omges av en stor trädgård där det finns plats för avkoppling, fika, samtal och lek.

Stillhetens Hus

Du kan alltid besöka Stillhetens hus som är en rofylld plats där du bara kan få vara.

Foto: Kinds pastorat

Örtagården

Örtagården som omger Stillhetens hus, är en plats att njuta av för alla sinnen. Här växer ett femtiotal örter som alla är namngivna på skyltar. Det finns även en folder med fakta om varje växt som du kan låna. Under säsong erbjuds örtvandring med guide, där du får lära mer om några specifika växter och provsmaka nybryggt örtté.

Frälsarkransen

På baksidan av trädgården finner du en krans av stenar. Det är en Frälsarkrans, där varje pärla har sin betydelse. Sommartid blommar Dahliorna runt frälsarkransen och du kommer se att de passar väl ihop med pärlorna!

Foto: Kinds pastorat

Det gröna rummet – en växtplats

I det gröna rummet ryms ”grön diakoni”, vilket Mötesplats Prästgården beskriver så här: ”att genom naturnära verksamheter och upplevelser förmedla kristen tro och odla evangelium”. Sedan hösten 2019 pågår arbetet med ”Det gröna rummet - en växtplats”. Arbetet utgörs av fyra delar: odling för husbehov, kurser och fördjupning, bygga miljö och arbetsträning.

Foto: Kinds pastorat