Södra Åsarps kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Södra Åsarps kyrka

I slutet av 1100-talet tros Södra Åsarps kyrka, strax norr om Limmared, vara uppförd. Från samma tid är dopfunten av sandsten, med en märklig figurfris där Kristus trampar på ondskan. När predikstolen, tillverkad av Anders Ekeberg, kom till kyrkan på 1700-talet fick dopfunten utgöra stöd till denna, vilket innebar att den medeltida dopfunten stod som fundament under predikstolen i nästan 200 år! I samband med en större renovering på 1920-talet fick den dock komma fram och användas för dop igen. Kyrkans väggar bär rester av målningar från 1400-talets början då den förmögne Abraham Brodersson Tjurhuvud på borgen Opensten lät måla kyrkan invändigt inför sin dotters bröllop. Glasfönstret i koret är målat 1929 efter en kartong av Albert Eldh.