Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal och stöd i Dalstorp

Behöver du någon som lyssnar? Behöver du någon att prata med?

  • Diakoni är den levda tron, i vardagen och i verksamhet organiserade genom kyrkan.
  • Diakoni är mycket konkret och praktisk och samtidigt djupt andlig, förankrad i Jesu undervisning och liv.
  • Diakoni är tilltro till Guds kärlek och omsorg om alla människor, oberoende av bakgrund, kön, nationalitet, intellektuell och fysisk förmåga, sexuell läggning, tro, ålder...

I Dalstorps församling tar detta sig uttryck bland annat i vardagsstöd åt asylsökande i samhällena inom församlingen. En besöksgrupp gör tillsammans med diakonen hembesök för gemenskap, omsorg och uppmuntran. Vi samlar även in kläder, filtar, mattor, husgeråd, leksaker med mera för att dela ut utifrån behov och önskemål hos de asylsökande.

I Nittorp finns två språkgrupper för nyanlända, en nybörjargrupp på torsdagar och en fortsättningsgrupp på måndagar.

Vill du vara med och berika ditt eget och några asylsökandes liv genom hembesök eller arbete med det vi samlar in?