Limmareds kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Limmareds kyrka

I Södra Åsarps gamla församling finns sedan 1100-talet Södra Åsarps kyrka. När Limmareds samhälle växte under 1900-talet, så väcktes tankarna på att bygga en kyrka inne i samhället.

Limmareds kyrka och församlingshem stod färdigt 1957 och invigdes samma år på Tacksägelsedagen av biskop Bo Giertz. Sedan dess har socknen alltså två kyrkor.

Arkitekt Martin Westerberg i Stockholm stod för ritningarna och hans tankar om kyrkorummet var att se det som ett smyckeskrin. Byggnadsfirma Martin Karlsson i Limmared uppförde kyrkan och skänkte i samband med invigningen dess dopfunt, vilken är tillverkad vid Borghamns kalkstensbrott.

Orgeln är från 1964 och är byggd av Lindegrens Orgelbyggeri som då låg i Göteborg.

Altarbonaden är gjord av Kerstin Nordblom, Frillesås, och den har temat ”Nådens källa med livets vatten”. Den invigdes på Palmsöndagen 1983.

Körsal finns intill kyrksalen.

Församlingshemmet som ligger i källarplanet har två samlingssalar samt kök, och lokalerna är också anpassade för bl.a. barnverksamheten.