Holsljunga kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Holsljunga kyrka

Mjöbäck-Holsljunga församling

Holsljunga kyrka är byggd 1834 och invigdes 1835. Byggmästare var Johan Wennberg från Sandhult och församlingsborna fick göra fria dagsverken. Den nuvarande kyrkan har måst förstärkas och skruvas ihop med järnstänger p.g.a sättningar i grunden.

Kyrkan har restaurerats åren 1865, 1892, 1932, 1966 och 1995.
Vid 1932 års restaurering målade konstnären Einar Forseth en ny altartavla. Den gamla altartavlan hängdes upp på södra långväggen. Textilkonstnärinnan Elisabet Brenner, boende i Holsljunga, svarade för färgsättningen vid den senaste renoveringen.
De två kyrkklockorna blev gjutna 1787 av Fries i Jönköping , men den större blev omgjuten 1872 av C.A Norling också i samma stad.

Kyrkorgel har funnits sedan 1825. 1902 byggdes en ny orgel, som fick tjäna fram till 1977 då en ny orgel togs i bruk. Denna orgel är byggd av Tostareds Orgelfabrik och har 17 stämmor.

Dopfunten är från 1200-talet. Av äldre saker i kyrkan kan dessutom nämnas en Karl XII:s bibel från 1703 och en mässkrud från 1800-talet.
De två äldsta ljuskronorna är från kyrkans byggnad 1834, medan de övriga anförskaffats genom tidernas lopp.