Dalstorps kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Dalstorps kyrka

Dalstorps församling

Dalstorps kyrka byggdes på 1960-talet och är den tredje i ordningen i Dalstorps historia. En medeltidskyrka revs på 1800-talet och gav plats åt en ny helgedom, som totalförstördes i en brand 1962. Strax därefter uppfördes den nuvarande kyrkan på orten, en ståtlig kyrka i såväl traditionell som modern stil med häftiga invändiga kontraster: svart skiffer, vitt tegel och sandblästrad furu. 

Altartavlan är gjuten i brons och visar den gudomliga kärlekens väg in i världen, genom Jesusbarnet, förnedringen, upphöjelsen på korset, försoningen och så slutligen Petrus upprättelse. Konstnären heter Jörgen Martinsson.