Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kind Besöksadress: Klockaregatan 2, 51254 Svenljunga Postadress: Box 109, 51223 Svenljunga Telefon:+46(325)612000 E-post till Svenska kyrkan i Kind

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om oss

1 jan 2014 gick alla församlingar i Kinds kontrakt samman i ett nytt
pastorat kallat Kinds pastorat. Det nya Kinds pastorat omfattar hela
Svenljunga och Tranemo kommuner, men också en liten del av Borås
kommun. Pastoratet har nu sju församlingar, knappt 18 000 kyrkotillhöriga
och 31 kyrkor. Kinds pastorat sträcker sig över ett större
område på 10 gånger 6 mil av de inre delarna av Göteborgs stift.
Området är en del av Sjuhäradsbygden.

Brobyggare genom mötesplatser

Svenska kyrkan i Kind

Brobyggare
I arbetet med att utveckla vårt nya pastorat och att vara kyrka i Kind vill vi lyfta fram bilden av att vara brobyggare. Vi behöver bygga broar mellan våra församlingar, våra förtroendevalda och våra anställda. Vi behöver bygga broar så att de som vistas i Kind känner sig hemma i sin kyrka och att vi som kyrka fortsätter att vara en viktig del i samhället.

Församlingsinstruktion 2014-2017 Kinds pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2014-2017 KINDS PASTORAT

organisationsschema för Kinds pastorat

Organisationsschema Kinds pastorat