Bro i Kind
Foto: Fredrik Hägglund

Om oss

1 jan 2014 gick alla församlingar i Kinds kontrakt samman i ett nytt
pastorat kallat Kinds pastorat. Det nya Kinds pastorat omfattar hela
Svenljunga och Tranemo kommuner, men också en liten del av Borås
kommun. Pastoratet har nu sju församlingar, knappt 18 000 kyrkotillhöriga
och 31 kyrkor. Kinds pastorat sträcker sig över ett större
område på 10 gånger 6 mil av de inre delarna av Göteborgs stift.
Området är en del av Sjuhäradsbygden.

Brobyggare genom mötesplatser

Svenska kyrkan i Kind

Brobyggare
I arbetet med att utveckla vårt nya pastorat och att vara kyrka i Kind vill vi lyfta fram bilden av att vara brobyggare. Vi behöver bygga broar mellan våra församlingar, våra förtroendevalda och våra anställda. Vi behöver bygga broar så att de som vistas i Kind känner sig hemma i sin kyrka och att vi som kyrka fortsätter att vara en viktig del i samhället.

Kinds pastorat hör till MARK OCH KINDS KONTRAKT
Kontraktsprost: Madeleine Forsberg, Bollebygds pastorat.
Geografiskt område: Västra Götaland, Mark, Bollebygd, Härryda, Svenljunga, och Tranemo
Enheter:
Sätila pastorat (Sätila, Hyssna)
Kinna-Fritsla pastorat (Kinna, Fritsla-Skephult)
Istorps pastorat (Istorp, Öxnevalla, Horred)
Torestorps pastorat (Torestorp, Öxabäck, Älekulla)
Bollebygds pastorat (Bollebygd, Töllsjö)
Kinds pastorat (Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Kindaholm, Sexdrega, Länghem, Dalstorp, Tranemo)
Västra Marks församling
Örby-Skene församling
Björketorps församling

Församlingsinstruktion 2018-2021 Kinds pastorat

organisationsschema för Kinds pastorat