Musik i Sexdrega

Musiken är en viktig del av församlingslivet - inte minst i gudstjänsten!
Musik är lovsång - på olika sätt och med olika uttrycksmedel!

Om du vill lära dig spela finns möjlighet till lektioner. 
Kontakt: David Fernbom 0325 61 21 35.