Östra Frölunda kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Östra Frölunda kyrka

Kindaholms församling

Högt uppe vid Ätrans västra strand, ligger Ö Frölunda kyrka. Platsen härbärgerade en kyrka redan på medeltiden och den nya helgedomen uppfördes 1826 av byggmästare Per Eriksson i Sandhult. Den tidigare föregångaren hade rivits året innan. 

I den gamla kyrkan hade träsnidaren Sven Nilsson Morin utört arbete med altaruppsats och predikstol. Dessa flyttades över till den nya kyrkan och omarbetades av den kände "Mjöbäckssnidaren" Johannes Andersson från grannsocknen som då var lärling. Predikstolens medaljonger föreställer Gustav Vasa och Martin Luther.

Takmålningen i koret utfördes av Einar Forseth i samband med en renovering på 1930-talet. Den senaste stora renoveringen av kyrkan gjordes 2005.