Svenljunga kapell
Foto: Tommy Hvitfeldt

Svenljunga kapell

När kyrkogården kring Svenljunga kyrka utvidgades söderut byggdes samtidigt ett begravningskapell mitt på den nya delen. Kapellet övergick efter ett antal år till att fungera som maskinförvaring för begravningsverksamheten. År 2009 togs kapellet åter i bruk som kapell – och nu som kapell för dop, vigslar och begravningar. Dopfunten stod tidigare i Svenljunga kyrka, men flyttades till kapellet år 2010 i samband med renoveringen.

Kapellet har enkel utsmyckning, med en tydlig absid med ett smalt fönster mot öster och har ca 40 sittplatser.