Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal och stöd i Tranemo

Diakoni betyder tjänst och är hållning och ett uppdrag för alla kristna – att visa medmänsklighet i mötet med andra.

Ett gott samtal kan betyda mycket för den som är i särskilda svårigheter eller saknar någon att tala med. I det goda samtalet finns utrymme får såväl små som stora frågor.