Foto: Kinds pastorat

Redslareds kyrka

Svenljungabygdens församling

Redslared omnämns som socken först 1540, och dagens kyrka är troligen den fjärde på samma plats när hon invigdes 1818. Kyrkan tillbyggdes med klocktorn år 1957. Kunskaperna om de tidigare kyrkobyggnaderna är dock få, liksom de äldre inventarierna som sannolik brann inne då den tidiga 1600-tals kyrkan eldhärjades 1675. Det tidigare altarkorset återfinns nu vid dopaltaret, tillsammans med dopfunten från 1919.