Grimsås kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Grimsås kyrka

Dalstorps församling

Kyrkan i Grimsås är den nyaste i församlingen och också en av de yngsta i Sjuhäradsbygden. Den byggdes 1970 i danskt vitt tegel och furu efter ritningar av arkitekten Alf Berne. Såsom många kyrkor byggda vid denna senare del av 1900-talet är den uppförd med församlingslokaler och kyrkorum under samma tak. Stilen är funktionalistisk med plana tak och odekorerade fasader. Altare, predikstol, dopfunt och bänkar har utformats enhetligt.

Konstnären Erik Höglund har, i nära samarbete med arkitekten, stått för den konstnärliga utsmyckningen i form av en altarprydnad i glas och en fönsterprydnad i trä.

Invid kyrkan uppfördes en fristående klockstapel.

Kyrkan byggdes till 1986.