Revesjö kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Revesjö kyrka

Svenljungabygdens församling

Med 1,8 meter tjocka väggar stod kyrkan sedan medeltiden i Revesjö. Kvar från denna kyrka är dopfunten i sandsten och kyrkans nattvardskalk. Även om många planer funnits på förändringar stod kyrkan i det närmaste oförändrad genom åren. Dock ersattes den år 1849 av den nuvarande kyrkan i Tegnérstil. Kyrkan fick indragen elektricitet så sent som 1950, så traditionen med små och varliga förändringar fortsätter i Revesjö socken.