Länghems kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Länghems kyrka

Länghems kyrka uppfördes 1834. Den är byggd i Karl Johansstil, och den ersatte den gamla kyrkan vilken troligtvis var byggd i början av 1300-talet och låg några hundra meter öster om den nuvarande.

Länghems kyrka var vid invigningen inte målad utan det blev den först 1839, det vill säga fem år senare. Kyrkan har renoverats vid fyra tillfällen, 1917, 1949, 1977 och 2001.

Altartavlan, som är en kopia av Carl Blochs altartavla i Hörups kyrka i Skåne, målades 1893 av prästdottern Berta Ahlgren.

Läktarorgeln är byggd 1858 av Lindegrens orgelbyggeri. Den renoverades 1935 och 1958, men man har alltsedan nybyggnationen behållit den ursprungliga orgelfasaden. Kororgeln från 1977 är byggd av Grönlunds orgelbyggeri.

Kyrkan har tre klockor i tornet och den äldsta är från slutet av 1300-talet.

Predikstolen som tillverkades i Ulricehamn 1715 fanns också i den gamla kyrkan.

Dopfunten är snidad i ek och den tillverkades 1915 av socknens egna snickare bröderna Claesson på Rosenlund i Fägerhult.