Hulareds kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Hulareds kyrka

Dalstorps församling

På platsen där Hulareds kyrka står fanns tidigare en medeltidskyrka som dock eldhärjades 1906. Tio år senare föddes tankar på att bygga en ny kyrka på orten och en kyrkobyggnadsförening bildades. Man kunde delvis återanvända de gamla murarna. Arkitekten bakom ritningarna hette B A Pettersson. Byggmästaren Gustav Persson från Åkerhult var 80 år när han ledde arbetet med kyrkobygget!

1936 renoverades kyrkan och på 1940-talet målades den om invändigt och fick en ljusare färgsättning.

Den senaste renoveringen skedde 1997. Då tog man bort några bänkar längst bak för att få plats med en läktarunderbyggnad med toalett och förråd. Än en gång ommålades kyrka invändigt och bänkarna breddades.