Foto: Kinds pastorat

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan i Kind ansvarar för drift och skötsel av alla kyrko- och griftegårdar och begravningskapell i Kinds pastorat.

Gravskötsel och prislista

Här hittar du information om gravskötsel i Kinds pastorat

kista vid begravning

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är svårt.

Välkommen till kyrkogårdarna i Kinds pastorat.

Kinds pastorat består av sju församlingar:
Mjöbäck-Holsljunga, Kindaholm, Svenljungabygden,
Sexdrega, Länghem, Dalstorp och Tranemo.
Pastoratet är tio mil långt och sex mil brett.
Kyrkogårdarna, som ligger såväl i de mindre
tätorterna som på landsbygden, erbjuder en stor
variation. Här finns 26 kyrkogårdar. De ligger oftast i
anslutning till någon av våra kyrkor.

Gravskick 20220406 i Kinds pastorat Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravningsverksamheten är en samhällsuppgift.
Svenska kyrkan ansvarar för denna verksamhet som
finansieras genom en obligatorisk begravningsavgift.
Alla har rätt till en gravplats oavsett om du är
medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Klicka på bilden för att läsa mer om vilka gravskick de olika Kyrkogårdarna har.

Begravningsombud

BEGRAVNINGSOMBUD
Varje kommun i Sverige har ett begravningsombud, som har utsetts av Länsstyrelsen. Begravningsombudet ska ta tillvara de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

I Svenljunga och Tranemo kommuner heter begravningsombudet Lars-Åke Larsson och nås på telefon 076-823 12 87. 

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsens webbplats