Foto: Kinds pastorat

Konfirmation 2022-2023

Vad är meningen med livet? Vem är Jesus och vad betyder han för mig? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad står det i Bibeln? Finns Gud? Vad innebär det att vara kristen?

För frågor om konfirmationsundervisning hör av dig till Peter Nordén.

Konfirmationstiden är ett år av gemenskap och
upplevelser då du får lära dig mer om Bibeln och prata om
livets frågor. Vi åker också på läger tillsammans.
Du behöver inte vara kristen eller tro för att vara med.

Hur går det till?
De flesta grupper startar i september.
Sedan träffas vi ett antal gånger. Vi åker på läger och går på gudstjänster. Konfirmation blir det i slutet av vårterminen eller i augusti.

Var får jag vara med?
Alla grupper är öppna för alla! Men du kommer att få mer information från den
församling där du bor. Du väljer själv vilken 
församling du vill konfirmeras i.

Ta chansen! Det enda du riskerar är nya vänner och minnen för livet!

Vad kostar det?
Det är gratis att vara med!

Måste jag vara döpt?
Inte för att börja – men för att konfirmeras.
Konfirmationen är ett bekräftande av dopet.
De konfirmander som inte är döpta kan bli det före konfirmationen. Du behöver  alltså inte vara döpt för att påbörja konfirmationstiden.

Får jag gå på Gudstjänster?
Alla konfirmander deltar regelbundet i gudstjänster i våra olika kyrkor, både i grupp och enskilt.

Åker vi på läger?
Som en viktig del av konfirmationen åker vi på läger.
Att vara iväg tillsammans och dela skratt, upplevelser och andakt är något som många konfirmander tycker har varit bland det bästa.

Hur anmäler jag mig?
information om höstens konfirmandgrupper kommer i juni

Förälder/vårdnadshavare. Stötta ditt barn i valet, uppmuntra och lägg valet i deras händer!

Har du särskilda behov?

Konfirmation är till för alla. Har du särskilda behov på något
område så hör av dig.