Kalvs kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Kalvs kyrka

Kindaholms församling

Kalvs kyrka, byggd i nygotisk stil, kunde invigas år 1900 efter att den tidigare 1800-talskyrkan hade brunnit ner fyra år tidigare. Den i sin tur hade ersatt en träkyrka från 1671. Den nya kyrkan i Kalv uppfördes efter ritningar av Carl Crispin, son till den kände kyrkoarkitekten Adrian Crispin Peterson.

Från de tidigare kyrkorna finns 1200-talsdopfunten och träskulpturerna från 1600-talet bevarade. Dessa pryder den södra väggen.

Längst bak i kyrkan finns också ett verk av Eva Spångberg, föreställande ängeln Gabriel och Maria.

Kyrkan har renoverats vid flera olika tillfällen. Senast var 2002, då Kalv fick en kyrka anpassad för att möta 2000-talets gudstjänst- och församlingsliv.