ungdomar med skor
Foto: Kinds pastorat

Mest för unga

Kompisar, ”bara vara”, drama, filmkvällar, läger… Vi har flera ungdomsgrupper i Kind, som träffas regelbundet och har kul ihop. Häng med du också!