Foto: Kinds pastorat

Kontakta oss

Kontakt

Besöksadress: Klockaregatan 2
Postadress: Box 109, 512 23 Svenljunga
Expeditionen tel. 0325-61 20 00

Öppettider i växeln
Måndag, tisdag och torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-14.00

Epost till Kinds pastorat

Patric Cerny

Patric Cerny

Svenska kyrkan i Kind

Kontraktsprost Mark-Kinds kontrakt, Kyrkoherde