Sexdrega kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Sexdrega kyrka

Sexdrega församling

Nuvarande kyrka är uppförd 1810. Föregående kyrka tillkom förmodligen på 1100-talet.

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten från 1100-talet och ett verk av Mäster Andreas. Från gamla kyrkan härrör även altartavlan, predikstolen och de flesta bilderna på läktarbröstet.

Kyrkan har två klockor, från 1761 respektive 1810. Nuvarande orgel är byggd 1967 och har 20 stämmor.  Mest känd av kyrkoherdarna är Erik Rosenius, stamfader för fyra adliga ätter.