kista vid begravning
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är svårt. Vänd dig gärna till någon av församlingens präster eller diakoner i Kind. De kan vara ett stöd, inte bara före och under begravningen, utan även efteråt. Samtidigt som man upplever sorg måste en rad praktiska problem lösas. Många anlitar en begravningsbyrå som hjälper till med de praktiska frågorna, men man har även möjlighet att själv ordna med begravningen.

Att ta ställning till vid begravning
Hur ville den avlidne ha det? Ville han/hon jordbegravas eller kremeras? Var ville han/hon bli gravsatt? Frågorna är många och inte alltid helt enkla. Om den avlidne skrivit ner sina önskemål, underlättar det mycket för de anhöriga.

Var kan begravningen ske?
Begravningen kan ske i någon av våra kyrkor eller kapell. Vi tillhandahåller också lokal för borgerliga begravningar.

Begravningsgudstjänst
För dem som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Det innebär att kyrka, vaktmästare, präst och musiker finns där för er utan kostnad. Om den avlidne valt att lämna Svenska kyrkan vill vi respektera dennes önskan.
Bokning av präst, musiker och kyrka sker via pastorsexpeditionen, tfn 0325-612000
Prästen kan hjälpa dig med detaljerna kring gudstjänstens utformning, psalmval och annat som hör till.

Begravningskostnader
Alla folkbokförda i Sverige betalar nu en begravningsavgift från och med den 1 januari 2000, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Bårtäcke med band

Kan lånas av den som önskar för att användas på kistan vid begravningar. Klicka på bilden för att läsa mer.

Bårtäcke med band. För att användas på kistan vid begravningar
Klicka här för att läsa mer.

Kontakt

Besöksadress: Klockaregatan 2
Postadress: Box 109, 512 23 Svenljunga
Expeditionen tel. 0325-61 20 00
Epost till Kinds pastorat