Foto: Kinds pastorat

Gravskötsel och prislista

Här hittar du information om gravskötsel i Kinds pastorat

Visst vill man vårda minnet av sin anhöriga, och ofta väljer man att ha någon typ av plantering på gravplatsen. Om man väljer att ha plantering eller inte tar man själv ställning till, men det är gravrättsinnehavarens uppgift att se till att gravplatsen hålls i värdigt skick. Man har frihet att själv sköta graven eller att låta Kyrkogårdsförvaltningen sköta om den mot en kostnad. Personal finns på plats alla vardagar för att ta hand om de allmänna ytorna och även skötseln på ca 4500 gravplatser

Alla frågor som rör avtal, inbetalningar och fakturor sköts via expeditionen.
Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista:

 

Prislista för gravskötsel i kind 2020

AVTAL AVSER KIST- ELLER URNGRAVAR

Ettårsavtal: Avtalet gäller för ett kalenderår med automatisk
förlängning med ett år i taget . Eventuell uppsägning av avtal skall ske
tre månader före avtalets utgång.


Avräkningsavtal:
Avtalet om gravskötsel gäller så länge
inbetalda medel räcker, dock längst till gravrättstidens utgång.
Maxbelopp vid avräkningsavtal är 40 000 kr och minsta summa är
5000 kr.


ÖVRIGT:

Askgravplats-gravrätt skötsel i 25 år, 5000 kr
Askgravlund - namnskylt, 2000 kr


GRUNDSKÖTSEL

Vår- och sommarplantering samt vintersmyckning med granris.
Ettårigt skötselavtal 1200 kr


För dig utan avtal finns följande tjänster
att köpa till separat

• Granris 150 kr
• Vinterdekoration 150 kr
• Vattning 300 kr


ÖVRIGA TJÄNSTER

Gravljuständning 4 gånger / år 500 kr
Allhelgonahelgen, 1:a söndag i Advent, Jul och Nyår


Tvätt av gravsten
300 kr (“Normalstor” sten, 110 x 60 cm).
”Lågsäsong” på vår eller höst, beställs för respektive period
senast 28 februari eller 31 augusti 2020.
Övrig tid på året 550 kr.

Kontakt begravningsexpeditionen

Vid beställning av gravskötsel eller vid frågor är du
välkommen att vända dig till:

Gravskötselexpeditionen: 0325-61 20 03 eller mail

Besöksadress: Klockaregatan 2, 51254 Svenljunga

Öppettider: Måndag-torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-14.00
Fredagar kl 09.00-12.00
Avvikelser kan förekomma

Ladda ner prislista för gravskötsel 2020