Två kyrkogårdsarbetare trimmar buskarna runt en grav.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gravskötsel och prislista

Här hittar du information om gravskötsel i Kinds pastorat

Visst vill man vårda minnet av sin anhöriga, och ofta väljer man att ha någon typ av plantering på gravplatsen. Om man väljer att ha plantering eller inte tar man själv ställning till, men det är gravrättsinnehavarens uppgift att se till att gravplatsen hålls i värdigt skick. Man har frihet att själv sköta graven eller att låta Kyrkogårdsförvaltningen sköta om den mot en kostnad. Personal finns på plats alla vardagar för att ta hand om de allmänna ytorna och även skötseln på ca 4500 gravplatser

Alla frågor som rör avtal, inbetalningar och fakturor sköts via expeditionen.
Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Här finner du vad vi kan bistå med och aktuell prislista:

 

Prislista för gravskötsel i kind

Avtal - avser kist- eller urngravar.

Ettårsavtal:

Avtalet gäller för ett kalenderår. 1350 sek

 

Löpande avtal:

Avtalet gäller för ett kalenderår med automatisk förlängning med ett år i taget. 1350 sek

 

Avräkningsavtal:

Avtal om gravskötsel gäller så länge inbetalda medel räcker. Maxbelopp vid avräkningsavtal är 40 000 sek och minsta 
summa är 3000 sek. 

 

Övrigt:

Askgravplats - namnskylt, gravrätt, skötsel i 25 år - 7500 sek

Askgravlund - namnskylt - 3000 sek

 

Grundskötsel

Vår- och sommarplantering, vattning sommarsäsong samt granrissmyckning vid Allhelgona.

Gravskötsel grundavtal 1350 sek/år

För dig utan avtal finns följande tjänster att köpa till separat:

Granris: 200 sek

Krans till allhelgona: 300 sek

Vattning sommarsäsong: 500 sek

Gravljuständning: 4 ggr/år 400 sek

(Allhelgonahelgen, Första advent, Jul och Nyår)

 

Övriga tjänster:

Tvätt av gravsten: (normalfall) 500 sek

Kontakt Gravskötselexpeditionen

Vid beställning av gravskötsel eller vid frågor är du
välkommen att vända dig till:

Gravskötselexpeditionen: 0325-61 20 03 eller mail

Besöksadress: Klockaregatan 2, 51254 Svenljunga

Öppettider: Måndag-torsdag kl 09.00-12.00, 13.00-14.00
Fredagar kl 09.00-12.00
Avvikelser kan förekomma

Ladda ner prislista för gravskötsel