Hillareds kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Hillareds kyrka

Sexdrega församling

Hillareds stenkyrka uppfördes i romansk stil troligtvis under 1100-talet. Tjänstgjorde tidvis som kyrka och försvarsverk. Under koret finns släkten Liljehööks gravkammare.1816 byggdes koret om, kyrkan förlängdes och fick samma bredd som långhuset. Klockstapeln byggdes om under 1700-talet. Storklockan är från 1400-talet, dopfunten från 1180 huggen i kalksten, predikstol och två ljuskronor dateras till 1600-talet. Vapenskölder för släkterna Liliehöök och von Schedwin finns i kyrkan.