Foto: Kinds pastorat

Kyrkogårdar och begravningsplatser

Det finns många kyrkogårdar och begravningsplatser i Kinds pastorat. 
De flesta ligger vid någon av våra kyrkor.

För mer information kontakta expeditionen 0325-61 20 00.