Foto: Mats Svedberg

Ideell medarbetare

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete.

Vill du bidra på din fritid så kan du göra det på många olika sätt, med något som just du är duktig på eller med något du är särskilt intresserad av. Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av din omsorg och din tid. I Svenska kyrkan i Kind finns det många möjligheter att engagera sig, så hör gärna av dig om du är intresserad.

Kontakt

Besöksadress: Klockaregatan 2
Postadress: Box 109, 512 23 Svenljunga
Expeditionen tel. 0325-61 20 00
Epost till Kinds pastorat