Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal och stöd i Länghem

Diakoni betyder tjänst eller tjänande. Diakonalt arbete innebär att man stöttar människor som på något sätt har det svårt. Denna typ av arbete är viktigt och ska naturligtvis utföras av oss alla i församlingarna.

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och
solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen.
Där livet hotas frigör diakoni livskraft. Kyrkans diakoni är
alltid i grunden ett gensvar på Guds diakoni, både i den
enskilde kristnes liv och i kyrkan som gemenskap. (Ur Ett biskopsbrev om diakoni, Biskopsmötet 2015)

Du kan vända dig till församlingens diakon om du behöver samtal, stöd eller hembesök. Diakonen har tystnadsplikt. Välkommen att boka ett samtal.