Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Samtal och stöd i Länghem

Diakoni betyder tjänst eller tjänande. Diakonalt arbete innebär att man stöttar människor som på något sätt har det svårt. Denna typ av arbete är viktigt och ska naturligtvis utföras av oss alla i församlingarna.

Kanske känner du till någon som är ensam, som behöver hjälp med något eller har blivit sjuk och skulle bli glad åt ett uppiggande besök!

Du som vill veta mer om diakoni kan kontakta vår diakon. Hit kan du också vända dig om det är du själv som behöver hjälp eller stöd. Diakonen har tystnadsplikt och behöver du någon att tala med kan du boka ett samtal. Många samtal sker i församlingshemmet i Länghem men diakonen gör också hembesök.

Du kan också kontakta kyrkans samtalsmottagning i Kinds pastorat.

Du kan kontakta församlingens diakon Anna-Lena Vesterman.
Du kan givetvis också vända dig till församlingens präst för samtal eller bikt.

Någon att tala med

Ibland behöver man dela tankar, sorg, frågor eller något annat med någon som lyssnar och som inte för vidare det som sagts i samtalet.

Om du vill boka tid för enskilt samtal kan du vända dig till oss.

Johanna Fridäng

Svenska kyrkan i Kind

Präst i Länghems församling