Mårdaklevs kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Mårdaklevs kyrka

Kindaholms församling

På kullen ned mot Ätran har det funnits en kyrka i minst 800 år, så gammal är nämligen dopfunten som är huggen på 1200-talet.

1688 uppfördes en ny kyrka som var spånklädd och rödfärgad. I mitten av 1800-talet anmärktes det att kyrkan var förfallen och borde repareras, men det blev istället en ny kyrka som blev färdig 1875-1876. Dopfunten, altaruppsatsen och predikostolen är inventarier från den gamla kyrkan.

 

Altartavlan föreställer Kristus på korset och uppges vara ett verk av en holländsk mästare, en kopia av Rembrandt. Den skänktes till kyrkan på 1700-talet av kaparkaptenen Hedenberg från Erikslund. Tavlan är inramad av en rikt 
skulpturerad altaruppsats som snidades av Sven Nilsson Morin år 1804. Denne var från början dräng på en gård i Småland men blev erkänd som en duktig träsnidare och har gjort många kyrkliga inventarier. Predikstolen är också tillverkad av Sven Nilsson Morin.