Foto: Kinds pastorat

Bli medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är.

SOM MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.
Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan stöttar också dem som är mest utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.
I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

MEDLEM GENOM DOPET
Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

 

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 
Du kan göra detta på olika sätt:
1) Använd det digitala formuläret för inträde i Svenska kyrkan som du kommer till när du klickar här. Det digitala formuläret kan sparas som pdf, skrivas ut och skickas till Kinds pastorat, Box 109, 512 23 Svenljunga . 

2) eller har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss så skickar vi dig en blankett, 0325-61 20 00, eller mejla till Kinds pastorat

Här hittar du mer information om medlemskapet.

SOM MEDLEM I SVENSKA KYRKAN...
...kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
...bidrar du till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst.
...är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
...bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MEDLEM?
Varje år finns många av kyrkans över 6,2 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.