Musik i Länghem

Musiken är en viktig del i gudstjänsten och församlingslivet. Körsång, instrumentalmusik och naturligtvis lovsång är centrala inslag. I Sverige sjunger ungefär en halv miljon människor i någon kör och Svenska kyrkan samlar förstås ett stort antal av dessa körsångare. Välkommen att ta kontakt med våra kyrkomusiker om du vill veta mer eller anmäla dig till någon av våra körer.