Foto: Kinds pastorat

Förtroendevalda

Kinds pastorat
Sedan den 1 januari 2014 finns det i Kinds pastorat ett enda kyrkoråd.
De sju församlingarna – Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Sexdrega, Länghem, Dalstorp, Tranemo, och Kindaholm – har i sin tur var sitt församlingsråd. 

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i pastoratet, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kallelse till möte med kyrkofullmäktige i Kinds pastorat

Tid: den 23 november 2022 klockan 18.30

Plats: Sexdrega församlingshem

kyrkofullmäktige i Kinds pastorat 2022-2025

Ordförande: Stephan Bergman
E-post till Stephan

Kyrkorådet i Kinds pastorat 2022-2025

Ordförande: Donald Emanuelsson
E-post till Donald