Foto: Kinds pastorat

Förtroendevalda

Kinds pastorat
Sedan den 1 januari 2014 finns det i Kinds pastorat ett enda kyrkoråd.
De sju församlingarna – Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Sexdrega, Länghem, Dalstorp, Tranemo, och Kindaholm – har i sin tur var sitt församlingsråd. 

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i pastoratet, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.

kyrkofullmäktige i Kinds pastorat 2018-2021

Ordförande: Leif Bengtsson
E-post till Leif

Kyrkorådet i Kinds pastorat 2018-2021

Ordförande: Donald Emanuelsson
E-post till Donald