Foto: Kinds pastorat

Fakturera oss

Uppgifter om rutiner kring att fakturera oss

Kinds pastorat har tillsammans med många andra hundratalet församlingar och pastorat i Svenska kyrkan en samordnad leverantörsfakturahantering. Det innebär att den faktura som Du som leverantör ska sända oss, ska uppfylla bokföringslagens krav samtidigt som fakturaadressen ska vara rätt.
I bifogad instruktion beskrivs hur Du ska skriva fakturan till oss.

Ni måste följa instruktionen och skriva hela adressen enligt instruktionen. Förutom adress så ska på annat ställe än i adressutrymmet det finnas en uppgift om vem som är vår referens, dvs har gjort inköpet hos Er eller har avtalat med Er om leverans till oss. Personens namn ska stå i klartext – förnamn och efternamn. Förvissa dig om att personnamn Ni använder arbetar kvar och uppdatera gärna Era kontaktuppgifter när någon ny medarbetare hos oss tar över uppgiften att beställa av Er eller vara kontaktperson hos oss.

Vi har en extern leverantör som tar emot våra fakturor. Om Ni inte följer den instruktion som vi hänvisar till här, och fakturan är ofullständig, så kommer leverantören att starta en utredning för att komplettera, analysera eller avvisa fakturan. Denna utredning betalar vi för och är Er faktura ofullständig så förbehåller vi oss rätten att dra av utredningskostnaden på Er faktura till oss. Vi hoppas Du har förståelse för det.

Har Du frågor får Du gärna ta kontakt med Annika Johansson på mail eller ringa på 0325-61 20 07 så vägleder vi dig gärna.

Instruktion för fakturering Kinds pastorat