Håcksviks kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Håcksviks kyrka

Kindaholms församling

Håcksviks nuvarande kyrka byggdes 1826 av trä i nyklassisk stil. Den ersatte en rödmålad spånklädd kyrka, som var sockenkyrka redan under katolsk tid.

Tornet har en egen historia, det kan från början ha varit ett skyddstorn när den gamla riksgränsen en tid följde Stångån.

Dopfunten är av sandsten och tillverkades under 1100- eller 1200-talet. År 1693 firades 100-års minnet av Uppsala möte beslut och en minnesskrift skickades ut till alla församlingar i Sverige. Idag finns två kvar och en av dem hänger i Håcksviks kyrka.

Kyrkan har två altartavlor. Den nya är gjord i nyklassisk stil och stämmer väl överens med övrig inredning. Den gamla altaruppsatsen togs fram 1927 och är placerad mitt i kyrkan med dopfunten framför.

På väggarna hänger tre vapensköldar tillhöriga ätterna Hultengren, Silfersverd och Kuylenstierna.